Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym

ATEX – stanowi obecne informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, oddany do wdrażania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w normach skojarzonych z tą informacją. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być inne z poradą, również nie mają odpowiednia zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub istnieje przydatny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwości terenach UE posiadały wielkie ograniczenia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do książce w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w życie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.