Urzadzenia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich fragmentów i części.

W układu ze ważnymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele łatwiejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do roli w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które pozostawione są do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić dosyć oznakowane i przejść szereg testów, jakie noszą na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Więcej na fakt Atex znajdziesz tu.