Obliczanie wytrzymalosci regalu

Dokładne określenie stanu i wyglądu obciążeń jest wskazane do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tez zmian i restauracje.

W związku z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w tym zwykle metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może zarówno elementów statycznych, jak i dynamicznych. W zagadnieniach dynamicznych dużą rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są więcej w sensu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w projekcie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w charakterze zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń natomiast ich wpływu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes posiadają jednocześnie dużo istotne znaczenie w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich odporności i wyjątkowych charakterystyk stoją się kluczem do rozwiązań bezpiecznych i finansowych.Najlepsze jest zbudowanie wstępnych analiz już na wczesnym etapie projektu. Umożliwi to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak także w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane oraz do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W dzisiejszych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W ruchu spośród ostatnim, coraz chętnie można przewidzieć ekstremalne doświadczenia i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest jeszcze popularniejsze.