Kolposkopia a miesiaczka

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania oraz traktowana jako badanie kłopotliwe i trudne, a ponadto nieobiektywne. Współcześnie zawsze można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie stosownych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w współczesnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop ułatwia nie tylko bierną obserwację, lecz też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do wykonywania ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można stworzyć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda używana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu praktycznymi oraz dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać także zaopatrzona w cele cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.