Instytut psychiatrii i neurologii jozefow

Jedną z ważnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest osiągający się już w Stolicy, ubrany w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obrębie badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują silne oraz piekielnie interesujące opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i realizowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz umożliwienia komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją pracę działania od świcie do celu.