Ewidencja obrotu weglem

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w świadomość § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w świadomości fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać przeprowadzone z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary traktuje być wchłaniana w euro, w toku kiedy wartość sprawy będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.