Dyrektywa powodziowa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Role w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które musi spełniać artykuł w relacji od miejsca w którym będzie on użytkowany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym obsługiwana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich bycia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zrezygnowany z rynku. Proponuje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.