Biuro rachunkowe brzesko

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te produkuje na sytuacja innych podmiotów ekonomicznych oraz firm, a i osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do czynienia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobie operacje. Moduł Optima jest ściśle połączony z biurem rachunkowym, a wszelkie informacje mogą być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od liczbie i stylu firmy można wykorzystać różne moduły które zawiera program Optima Biuro Księgowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Kupi na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumie zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w system elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a i wartości prawych i niematerialnych. Pozwala jeszcze na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest prosty w możliwości dużej i rodzaju usługowym dostępnym przez internet.