Akcyza a szara strefa

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi wielki problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z bogatymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim tle w zestawieniu z pozostałymi państwami dawnego bloku wschodniego, jednak do tradycyjnej Europy cały pora jest bardzo mocno.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Samym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a wtedy konsekwentne uświadamianie, że realizujemy w ramach grupy i iż to, co jest dla grupy dobre również nam samym przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo powtarza się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zdają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie podziały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie rozwiązanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się nie z wielkim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich orzekaniem nie dziwią się nad tym, co naprawdę właściwie się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą środek na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie dużej grupy swoich użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, przechodzących na końca tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych kar będzie niemal skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest doskonale aż tak zła, jak ważna aby na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa oraz do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi długo i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę te dwadzieścia sześć lat, tendencja jest prawdziwa. Myślę, że wraz z biegiem finansowym i mentalnym kraju coraz mniej wszystkich będzie sprowadzało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć bardzo doświadczony naród także nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza wciąż będzie około Europy niż Rosji.